Lægen

Lone Eisenmann Jørgensen

Født 1971 (i Aalborg)

Medicinsk kandidat Aarhus Universitet 2002

Speciallæge i almen medicin 2010

Medlem af Den Alm. Danske Lægeforening

Medlem af Praktiserende Lægers Organisation